Beställ biljetter på biljetter@wallagruppen.nu
eller ring Tom W-O Silkeberg på 076-255 72 79